Główna Biblioteka Komunikacyjna

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że ulega zmianie adres strony internetowej Głównej Biblioteki Komunikacyjnej.

 Aktualna strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://gbk.mir.gov.